Åre Slalomklubbs organisation

Åre Slalomklubb är en flersektionsförening med en huvudstyrelse. Utförsåkningssektionen är uppdelad i Alpina Kommittén och Freestyle Kommittén.

Image

Styrelsen
Ordförande Birgitta Wikström, 0704816062, birgitta@hotelbotnia.com
Vice ordförande Thomas Christiansson
Sekreterare Karin Stolt Halvarsson
Kassör Martina Fortkord
Ledamöter
Karin Sundberg
Anja Skålén
Tommy Abrahamsson
Suppleanter
Anette Zeitz
Andreas Lindblom

Revisorer
Barbro Dahlbeck
Karin Gunneriusson
Revisorssuppleant
Eva Albihn

Valberedning
Håkan Johansson (sammankallande)
Pia Lyrén
Mikael Kallström

Sektioner
Utförsåkningssektionen
Alpina Kommittén
Johan Pettersson (sammankallande)
Perra Kallström
Karolina Krejci
Maria Geijer
Sandra de Brito
Charlotte Oldne
Martin Larsson
Freestyle Kommittén
Hans Jansson (sammankallande)
Mattias Olgård
Henrik Windstedt
Mikael Nilsson
Jonas Bernhardsson
Niclas Gravenfors
Fotbollsektionen
Mikael Skålén(sammankallande)
Jonas Fagergren
Niklas Edbjörk
Thomas Christiansson
Evelina Björklund
Seglingsektionen
Åse Angland Lindvall (sammankallande)
Jakob Lindvall
Magnus de Brito
Ida Carlsén
Vilma Lindell
Hanna Mossfeldt
Johan Pettersson
Kaj Linde
Tommy Lundgren

Kommitteer
Tävlings- och organisationskommittén
Styrelsen har huvudansvaret varefter styrelsen delegerar ut ansvaret till sektionerna.