Åre Slalomklubbs organisation

Åre Slalomklubb är en flersektionsförening med en huvudstyrelse. Utförsåkningssektionen är uppdelad i Alpina Kommittén och Freestyle Kommittén.

Image

Styrelsen
Ordförande Birgitta Wikström
Vice ordförande Thomas Christiansson
Sekreterare Karin Stolt Halvarsson
Kassör Martina Fortkord
Ledamöter
Karin Sundberg
Anja Skålén
Tommy Abrahamsson
Suppleanter
Karen Monsén
Anna Crawford-Currie

Revisorer
Mats Forsman
Barbro Dahlbeck
Revisorssuppleant
Karin Gunneriusson

Valberedning
Håkan Johansson (sammankallande)
Åse Angland Lindvall
Pernilla Hammar Rognöy

Sektioner
Utförsåkningssektionen
Alpina Kommittén
Jennie Endermark (sammankallande)
David Hansson
Perra Kallström
Maths Gunneriusson
Kicki Lundström
Hanna Groundstroem
Freestyle Kommittén
Hans Jansson (sammankallande)
Lovisa Norén
Mattias Rutgersson
Mattias Olgård
Andreas Kantermo
Fotbollsektionen
Mikael Skålén(sammankallande)
Jonas Fagergren
Niklas Edbjörk
Thomas Christiansson
Jessica Bakkan
Seglingsektionen
Åse Angland Lindvall (sammankallande)
Jakob Lindvall
Pär Lindell
Olle Söderberg
Johanna Schalander
Magnus de Brito
Torbjörn Berglund

Kommitteer
Tävlings- och organisationskommittén
Styrelsen har huvudansvaret varefter styrelsen delegerar ut ansvaret till sektionerna.