Åre Slalomklubbs organisation

Åre Slalomklubb är en flersektionsförening med en huvudstyrelse. Utförsåkningssektionen är uppdelad i Alpina Kommittén och Freestyle Kommittén.

Image

Styrelsen
Ordförande Birgitta Wikström, 0704816062, birgitta@hotelbotnia.com
Vice ordförande Tommy Abrahamsson
Sekreterare Anja Skålén
Kassör Martina Fortkord
Ledamöter
Elisabeth Linde
Pernilla Lindberg
vakant
Suppleanter
Anette Zeitz
Andreas Lindblom

Revisorer
Barbro Dahlbeck
Karin Gunneriusson
Revisorssuppleant
Eva Albihn

Valberedning
Håkan Johansson (sammankallande)
Pia Lyrén
Mikael Kallström

Sektioner
Utförsåkningssektionen
Alpina Kommittén
Sandra de Brito (sammankallande)
Perra Kallström
Charlotte Oldne
Martin Larsson
Johan Näsström
Sofie Hedström
Freestyle Kommittén
Elin Selin (sammankallande)
Niclas Gravenfors
Mattias Olgård
Lena Olgård
Mikael Nilsson
Mats Isfjäll
Johan Theolin
Johanna Pettersson Lögdal
Henrik Windstedt
Sverre Liliequist
Patrik Viklund
Fotbollsektionen
Mikael Skålén(sammankallande)
Jonas Fagergren
Niklas Edbjörk
Martin Sahlmén
Evelina Björklund
Seglingsektionen
Åse Angland Lindvall (sammankallande)
Jakob Lindvall
Vilma Lindell
Johan Pettersson
Kaj Linde
Tommy Lundgren
Pär Lindell
Eva Lindblom

Kommitteer
Tävlings- och organisationskommittén
Styrelsen har huvudansvaret varefter styrelsen delegerar ut ansvaret till sektionerna.