Åre Slalomklubbs organisation

Åre Slalomklubb är en flersektionsförening med en huvudstyrelse.

Image

Styrelsen
Ordförande Birgitta Wikström
Vice ordförande Anders Olofsson
Sekreterare Karin Stolt Halvarsson
Kassör Martina Fortkord
Ledamöter
Thomas Christiansson
Karin Sundberg
Anja Skålén
Suppleanter
Karen Monsén
Thomas Andersson

Revisorer
Mats Forsman
Barbro Dahlbeck
Revisorssuppleant
Karin Gunneriusson

Valberedning
Håkan Johansson (sammankallande)
Åse Angland Lindvall
Pernilla Hammar Rognöy

Sektioner
Alpina sektionen
Jennie Endermark (sammankallande)
David Hansson
Perra Kallström
Maths Gunneriusson
Kicki Lundström
Hanna Groundstroem
Freestylesektionen
Hans Jansson (sammankallande)
Lovisa Norén
Mattias Rutgersson
Mattias Olgård
Andreas Kantermo
Fotbollsektionen
Mikael Skålén(sammankallande)
Jonas Fagergren
Niklas Edbjörk
Thomas Christiansson
Seglingsektionen
Pär Lindell (sammankallande)
Jakob Lindvall
Åse Angland Lindvall
Pål Dufva
Olle Söderberg
Johanna Schalander
Magnus de Brito
Torbjörn Berglund

Kommitteer
Tävlings- och organisationskommittén
Styrelsen har huvudansvaret varefter styrelsen delegerar ut ansvaret till sektionerna.