Åre SLK:s halvårsmöte

den 25 maj 2021 kl 19:00 via Teams, klicka här för att delta i mötet.

Image

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av sekreterare
4. Val av justeringsman
5. Föredragningslistans godkännande
6. Val till Alpina Kommittén
7. Val till Freestyle Kommittén
8. Fastställande av Utförsåkningssektionen
9. Val till Skutskjutskommittén
10. Abeli-pokalen till årets U 16-pojke
11. Pokal till årets U 16-flicka
12. Pokal till årets Freestyleungdom
13. Magnus Hansson-stipendiet
14. Oscar Sjöstrand's slalomstipendium
15. Bibbo Nordenskiöld-stipendiet
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande