Åre SLK:s halvårsmöte

den 23 augusti 2020 kl 17:30 på Nationalarenan

Image

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av sekreterare
4. Val av justeringsman
5. Föredragningslistans godkännande
6. Val till Alpina Kommittén
7. Val till Freestyle Kommittén
8. Fastställande av Utförsåkningssektionen
9. Abeli-pokalen till årets U 16-pojke
10. Pokal till årets U 16-flicka
11. Pokal till årets Freestyleungdom
12. Magnus Hansson-stipendiet
13. Oscar Sjöstrand's slalomstipendium
14. Bibbo Nordenskiöld-stipendiet
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande