Tävlingar 2020-2021

Här kommer information om denna tävling att publiceras snarast möjligt.

Image

Inbjudan (pdf-fil) // Invitation (pdf-fil)
Program, start- och resultatlistor kommer att finnas här. // Program, start lists and result lists will be published here.